Konzorcium

Slovenská akadémia vied | Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied | Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied | Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied | Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie vied | Ústav polymérov Slovenskej akadémie vied | Slovenská technická univerzita Bratislava | Akadémia výtvarných umení a dizajnu