Laboratórium keramických materiálov

Koordinátor: prof. RNDr. P. Šajgalík, DrSc.

doc. Ing. M. Boča, DrSc.
doc. Ing. M. Hnatko, PhD.
Ing. J. Sedláček, PhD.

Samostatný ved. prac.

doc. Ing. Z. Lenčéš, PhD.

Mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov

Ing. O. Hanzel, PhD.
Mgr. R. Bystrický, PhD.
Ing. P. Tatarko, PhD.

PhD. študenti

Ing. M. Hičák
Ing. Z. Fürdősová

Zameranie

  • Výskum a vývoj technológií pre výrobu keramických komponentov
  • Charakterizácia vlastností keramických materiálov
  • Príprava ukážok; guľôčky a valčeky pre ložiská, keramické armatúry, dosky pre rezné nástroje, keramická bio-implantáty

Zoznam prístrojov

  • Vysokoteplotný izostsický lis (Hot isostatic press)
  • Vysokoteplotný žiarový lis
  • Automatický lis
  • Izostatický lis (Cold isostatic press)
  • Tunelová grafitová pec
  • Lapovačka

Vysokoteplotný izostsický lis (Hot isostatic press)

Technické parametre:
Typové označenie: HIP 200 – 110*200GI
Výrobca: EPSI, Belgicko
Rok výroby: 2012
Základný technický parameter popisujúci kvalitu/výkon zariadenia:
Využiteľný priestor: Ø100 x 200 mm
Maximálny prevádzkový tlak: 200MPa
Maximálna prevádzková teplota: 2000°C (grafitová pec), 1400°C (superkantalová pec)
Tlakové médium: Argón, dusík, vzduch
Spätné použitie plynu: do 75 %

Vysokoteplotný žiarový lis

Technické parametre:
Typové označenie: DSP507,
Výrobca: Dr. Fritsch GmbH, Nemecko
Rok výroby: 2014
Základný technický parameter popisujúci kvalitu/výkon zariadenia:
Rýchlosť ohrevu: 100 – 200 K/min (max 400 K/min)
Rýchlosť chladenia: 100 – 200 K/min
Max. teplota: 2,400° C
Sila mechanického stláčania: 3-259 kN
Použiteľná atmosféra: vákuum, Ar, N2, formovací plyn

Automatický lis

Technické parametre:
Typové označenie: KPG 400,
Výrobca: Dr. Fritsch GmbH, Nemecko
Rok výroby: 2014
Základný technický parameter popisujúci kvalitu/výkon zariadenia:
Jednorázové naváženie: 1-100g
Počet navážení v jednom segmente: do 10 (vrstevnaté kompozity)
Efektívna plocha výlisku: max. 122,7 cm2
Nastaviteľný tlak lisovania: 12,7 – 306 kN

Izostatický lis (Cold isostatic press)

Technické parametre:
Typové označenie: CIP 400 – 300*750 Y
Výrobca: EPSI, Belgicko
Rok výroby: 2014
Základný technický parameter popisujúci kvalitu/výkon zariadenia:
Maximálny použiteľný tlak lisovania: 440 MPa
Tlakové méedium: voda + antikorózne aditíva
Maximálna výška zaplnenia: 727 mm
Priemer tlakovej nádoby: 300 mm
Maximálna hmotnosť lisovaného materiálu: 400 kg

Tunelová grafitová pec

Technické parametre:
Typové označenie: FCW 70/210-6-1900-PS/SP
Výrobca: FCT Anlagenbau GmbH, Nemecko
Rok výroby: 2014
Základný technický parameter popisujúci kvalitu/výkon zariadenia:
Maximálna použiteľná teplota: 1900°C
Celková dĺžka výhrevných zón: 3140 mm
Celková dĺžka pece: 7000 mm
Max. veľkosť otvoru pece: 70 x 220 mm
Max. rýchlosť dopravníkového systému: 50 mm/min

Lapovačka

Technické parametre:
Typové označenie: DSG720,
Výrobca: Lapmaster Wolters, USA
Rok výroby: 2014
Základný technický parameter popisujúci kvalitu/výkon zariadenia:
Lapmaster DSG umožňuje lapovanie povrchu z dvoch strán s využitím tzv. palentového pohybu ako kotúčov tak aj samotného obrábaného materiálu, čo pri excelentnej presnosti obábania prispieva k výraznemu zníženiu nákladov. Zariadenie je možné použiť na sirokú škálu materiálov: skla, keramiky, karbidových a železných kovov.
Rovinnosť opracovaného materiálu: lepšie jako 0.5 μm
Reprodukovateľnosť obrábania: menej jako 1 μm
Odchýlka rovnobežnosti: menej jako 0.5 μm
Kvalita povrchu: drsnosť Ra £ 0.1 μm