Transfer technológií

Kancelária pre transfer technológií

Koordinátor: Ing. M. Gróf, PhD.

Ing. D. Kmeťová
Ing. A. Čižiková, PhD., Ing. Pead. IGIP

Zameranie

  • Posúdenie vynálezov (technológie) z hľadiska ich možného patentovania (obchodné a technické zhodnotenie)
  • Patentovanie vynálezov
  • Licencovanie patentovaných vynálezov (technológie)
  • Podpora pre potenciálne spin-off firmy založené na vynálezoch (technológie)
  • Spoločný trh organizácií SAS v zahraničí
  • Lobing a interakcia s národnými inštitúciami v oblasti transferu technológií

 

Web stránka: http://www.ktt.sav.sk