Výstavba centra

Centrum sa začalo budovať v auguste 2013 a jeho výstavba bola ukončená v decembri 2015. V rámci výstavby CAV bola vybudovaná budova Pavilónu materiálových vied so špecializovanými laboratóriami, kancelárie pre zamestnancov, administratívne kancelárie, kancelárie pre transfer technológií, priestor pre manažment centra CAV a boli nainštalované laboratórne zariadenia. Okrem toho centrum zahŕňa existujúce laboratória partnerov projektu, ktoré boli vybavené novou infraštruktúrou. V centre bolo vybudovaných päť high-tech laboratórií: laboratórium keramických materiálov, laboratórium materiálov pre elektrotechniku, laboratórium kovových materiálov, laboratórium využitia nanomateriálov a laboratórium štrukturálnej analýzy materiálov.

August 2013

1

November 2013

2

Február 2014

3

Október 2014

4

Október 2015

6

7