Laboratórium kovových materiálov

Koordinátor: Ing. J. Lapin, DrSc.

doc. Ing. V. Hrnčiar, CSc.
Ing. M. Balog, PhD.
Ing. A. Klimová, PhD.
Ing. P. Krížik, PhD.
RNDr. T. Pelachová, PhD.
Ing. M. Štamborská, PhD.
Ing. Oto Bajana
Ing. P. Petrík

Mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov

Ing. K. Kamyshnyková, PhD.

PhD študenti

MSc. Mukesh Makwana

Zameranie

 • Výskum a vývoj technológií presného liatia zliatin na báze TiAl
 • Výskum a vývoj technológií práškovej metalurgie pre kompozitné materiály
 • Príprava ukážok z titánových zliatin, vysoko teplotných zliatin, intermetalických zliatin a zliatin hliníka
 • Charakterizácia vlastností komponentov

Zoznam prístrojov

 • Vákuová pec na gravitačné odlievanie
 • Vákuová pec na odstredivé odlievanie
 • Odporová pec na predohrev foriem
 • Odporová piecka
 • Kalibrátor bezdotykových teplomerov
 • Kombinovaný tvrdomer Vickers a Brinell
 • Analyzátor kyslíka, dusíka a vodíka
 • CNC fréza
 • CNC sústruh
 • Elektroiskrová rezačka
 • EDM hĺbička
 • Vretenový kovací lis
 • Hydraulický lis na pretláčanie profilov

IT-KTV-20-1,5 (LINN High Therm GmbH)

Vákuová pec na gravitačné odlievanie

Realizácia experimentov:

 • tavenie v taviacich téglikoch a sklopné odlievanie predovšetkým titánových zliatin do odlievacích foriem vo vákuu alebo v atmosfére argónu, resp. dusíka.

Technické parametre:

 • maximálna teplota ohrevu 1 650 °C
 • maximálna hmotnosť vsádzky 1,5 kg
 • tavenie v Ar alebo N atmosfére

km2
km1

Titancast 700 VAC (LINN High Therm GmbH)

Vákuová pec na odstredivé odlievanie

Realizácia experimentov:

 • tavenie v taviacich keramických téglikoch, resp. v keramických téglikoch s grafitovou vložkou a na odstredivé odlievanie predovšetkým titánových zliatin do odlievacích foriem vo vákuu a v atmosfére argónu.

Technické parametre:

 • Maximálna teplota ohrevu 1 650 °C
 • maximálna hmotnosť vsádzky 0,5 kg
 • tavenie v Ar atmosfére

km3

KK 120 TH (LINN High Therm GmbH)

Odporová pec na predohrev foriem

Realizácia experimentov:

 • Predohrev keramických foriem pred odlievaním.

Technické parametre:

 • Maximálna teplota ohrev 1 200 °C

km4

Clasic 2016S

Odporová piecka

Realizácia experimentov:

 • tepelné spracovanie vzoriek po odlievaní
 • stabilizačné žíhanie

Technické parametre:

 • maximálna teplota ohrevu 1 500 °C

km5

Omega BB 705 a TL-WELD-220V

Kalibrátor bezdotykových teplomerov

Realizácia experimentov:

 • kalibrácia bezdotykových teplomerov

Technické parametre:

 • maximálny kalibračná teplota 1 000 °C

km6

HPO 250KR/AQ

Kombinovaný tvrdomer Vickers a Brinell

Realizácia experimentov:

 • kombinované meranie tvrdosti materiálov

Technické parametre:

 • maximálna sila 100 N
 • spôsob merani: Vickers a Brinell

km7

LECO ONH836

Analyzátor kyslíka, dusíka a vodíka

Realizácia experimentov:

 • meranie obsahu kyslíka, dusíka a vodíka v anorganických materiáloch, v železných a neželezných zliatinách a žiaruvzdorných materiáloch

km8

HAAS Automation VF-2YT

CNC fréza

Realizácia experimentov:

 • obrábanie pomocou rotačných nástrojov za účelom odstránenia materiálu z obrobku postupujúc v rôznych smeroch a uhloch.

Technické parametre:

 • maximálny výkon 22,4 kW
 • maximálna rýchlosť 8 100 rpm.
 • maximálny krútiaci moment 122 Nm @ 2000 rpm
 • maximálna rýchlosť posuvu 25.4 m/min

km9

HAAS Automation TL-1

CNC sústruh

Realizácia experimentov:

 • sústruženie materiálov a výroba súčiastok na pripravované skúšky a výroba dielcov.

Technické parametre:

 • maximálna dĺžka sústruženie 762 mm
 • maximálny točný priemer nad suportom 406,4 mm
 • maximálna dĺžka cestovania v osi X 203,2 mm
 • maximálny výkon hlavného vretena 5,6 kW
 • maximálna rýchlosť otáčania hlavného vretena 2000 ot./min

km10

Agie Charmilles CUT 30P

Elektroiskrová rezačka

Realizácia experimentov:

 • vyrezávanie do celej škály vodivých materiálov od hliníka a mede až po grafit.
 • umožňuje pri výrobe neuveriteľne jemných dielov pri veľmi vysokých rýchlostiach rezania dosiahnuť extrémnu presnosť.

Technické parametre:

 • pohyb X, Y, Z (š, h, v) 600 x 400 x 350 mm
 • max. rozmery obrobku (š, h, v) 1030 x 800 x 350 mm
 • priemer drôtu 0,15 – 0,30 mm
 • drsnosť (Ra) 0,25 μm

km11

Agie Charmilles FORM 30

EDM hĺbička

Realizácia experimentov:

 • model je vybavený NC-zariadením je vhodný pre vytvorenie rôznych štartovacích otvorov pre EDM drôtovú rezačku alebo pre automatické obrábanie dielov.

Technické parametre:

 • pohyb X, Y, Z (š, h, v) 600 x 400 x 400 mm
 • maximálna rýchlosť posuvu X,Y 4 m/min
 • maximálna rýchlosť posuvu Z 6 m/min

km12

Ficep PVX 160

Vretenový kovací lis

Realizácia experimentov:

 • široký rozsah pužitia pre rôzne tvary a veľkosť dielcov
 • vhodný pre najrôznejšie tvary a veľkosti výrobkov, ale najviac pre kovanie za tepla ocele, mosadze a hlinníka a na razenie

Technické parametre:

 • priemer vretena: 160 mm
 • maximálna sila: 4350000 N
 • energia: 17 kJ
 • počet zdvihov: 50 /min
 • zdvih: 300 mm
 • maximálne rozmery stola: 400 x 370 mm

km13

5MN

Hydraulický lis na pretláčanie profilov

Realizácia experimentov:

 • vhodný pre rôzne materiály, ale najviac pre lisovanie ocelí, mosadze a hliníka

Technické parametre:

 • maximálna sila: 350 ton
 • priemer kontajnera: 70 mm
 • dĺžka čapov: 300 mm
 • maximálna teplota kontajnera 470 °C

km14