Laboratórium využitia nanomateriálov

Koordinátor: RNDr. E. Majková, DrSc.

Ing. M. Omastová, DrSc.

Mladí vedeckí pracovníci do 35 rokov

RNDr. M. Benkovičová, PhD.
RNDr. N. Mrkývková, PhD.
Mgr. A. Annušová, PhD.
RNDr. M. Procházka, PhD.
Ing. J. Kulíček, PhD.

PhD. študenti

Mgr. P. Nádaždy
Ing. A. Kalosi
Mgr. R. Subair
Mgr. M. Bodík
Mgr. J. Hagara
MSc. A. Shaji
Ing. E. Čiková
Ing. N. Bugárová
Mgr. M. Kováčová

Zameranie

 • Príprava nových 2D nanomateriálov, komponentov a štruktúr na báze 2D nanomateriálov.
 • Integrácia komponentov a štruktúr založených na 2D nanomateriáloch do systémov s novou funkcionalitou a oblasťami využitia.
 • Charakterizácia vlastností nanomateriálov.
 • Komercializácia nanomateriálov a nanokompozitov.

Zoznam prístrojov:

 • Miešač – Plastograph
 • Laboratorny lis na polymérne kompozity
 • Prístroj na meranie rázovej a vrubovej húževnatosti polymérov a ich kompozitov
 • Zariadenie na prípravu vzoriek pre testovanie mechanických vlastností

Miešač – Plastograph s príslušenstvom

Realizácia experimentov:

 • stolný prístroj pre miešanie polymérmych kompozitov v tavenine

Technické parametre:

 • merací rozsah: 0 až 200 Nm
 • výkon: 3,8 kW
 • rýchlostný rozsah: 0,2 až 150 otáčok za minútu pri maximálnom krútiacom momente
 • odchýlka: 0,2%

Laboratorny lis na polymérne kompozity, LabEcon 300

Technické parametre:

 • uzatváracia sila (max.): 300 kN
 • velkosť platní: 320 x 320 mm
 • zdvih valca: 200 mm
 • špecifický tlak dosky: 293 N/cm
 • teplota: 300 °C
 • chladenie vodou, regulácia teploty a tlaku

Prístroj na meranie rázovej a vrubovej húževnatosti polymérov a ich kompozitov CEAST, Instron, CEAST, model 9340

Technické parametre:

 • rozsah merania: 0.30 – 405 J
 • rýchlosť pri náraze: 0.77 – 4.65 m/s
 • výška uloženia závažia: 0.03 – 1.10 m
 • hmotnosť závažia: 1.0 – 37.5 kg
 • meranie pri laboratórnej teplote

Zariadenie na prípravu vzoriek pre testovanie mechanických vlastností – Pneumatic toggle press

Technické parametre:

 • kapacita pri 6 baroch: 25 kN
 • pracovný zdvih: 40 mm
 • hrúbka hrdla: 130 mm
 • priemer piestu: 30 mm