O projekte CAV

Nevyhnutnou súčasťou budovania vedomostnej spoločnosti je aj prenos poznatkov vedy a výskumu do praxe. Operačný program Výskum a vývoj v programovom období 2007-2013, ktorý bol spolufinancovaný zo zdrojov EÚ, umožnil vybudovanie výskumných centier… čítať ďalej »

Poslanie centra CAV

  Špičkový akademický výskum Strategický výskum zameraný na kľúčové oblasti ekonomického a sociálneho rozvoja Aplikovaný výskum zameraný na aplikácie Nové vedomosti, nové materiály, nové vlastnosti, jedinečná diagnostika Aplikácie a technologický… čítať ďalej »

Konzorcium

Slovenská akadémia vied | Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied | Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied | Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied | Ústav materiálov a mechaniky strojov Slovenskej akadémie… čítať ďalej »